Ondernemersdag / Entrepeneurs’ Day

20 feb 2024

Free

Brabanthal Leuven

[ENGLISH BELOW]
Ben je klaar voor de grote volgende stap en het begin van je carrière? De opportuniteit is hier! Groep T en Industria heten je welkom in de Brabanthal voor de jaarlijkse Jobbeurs. Maak van de gelegenheid gebruik om met meer dan honderdzestig bedrijven te praten die jou op 20 februari komen ontmoeten.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
πŸ“… Save the date: Dinsdag 20 februari
πŸ•’ Start event: 11u30
πŸ“ Locatie: Brabanthal, Leuven
🚍 Bussen: Om de 20min vanop Campus Groep T van 11u tot 18u
🚍 Bussen: Om 11u en 13u15 vanuit Campus de Nayer
πŸ“ Registratie: https://br.industria.be/en/ondernemersdag-entrepeneursday/


GIVEAWAYS 🚁

De 3 studenten met de beste CV’s winnen een gratis helikopter vlucht boven onze hoofdstad, Brussel. Upload je CV en voor 18 Februari om kans te maken op deze unieke ervaring 🚁!

Hoogtevrees of vliegangst? Geen probleem! Weekelijks zullen er op zondag tal van prijzen worden weggeven! 🎁
Benieuwd naar de prijzen? Volg het Facebook event of onze Instagram stories.

Hoe deelnemen?
Stap 1) Vervolledig je My Career profiel met je CV
Stap 2) Zet je profiel op zichtbaar.
Stap 3) Schrijf je in voor de Ondernemersdag

Upload je CV voor 11 februari zodat ze opgenomen wordt in het CV boek.

Regels:
1) Enkel 3 BAC en MA studenten maken kans op een prijs
2) Je moet je prijs persoonlijk komen ophalen op de ondernmersdag
3) Als je één van de weekelijke prijzen wint, zal je er geen tweede meer kunnen winnen. Je maakt echter wel nog kans op een Helikopter vluchten 🚁!


[ENGLISH]
Are you ready for the big next step and kick off your career? The opportunity is here! Group T and Industria both welcome you to the Brabanthal for the annual Job Fair. Take the chance to talk to more than a hundred sixty companies all coming to meet you on the 20th of February.

PRACTICAL INFORMATION:
πŸ“… Save the date: Tuesday 20th February
πŸ•’ Start event: 11u30
πŸ“ Location: Brabanthal, Leuven
🚍 Bus: Every 20min from Campus Group T from 11h till 18h
🚍 Bus: At 11h and 13h15 from Campus de Nayer
πŸ“ Registration: https://br.industria.be/en/ondernemersdag-entrepeneursday/


GIVEAWAYS 🚁

The 3 students with the best resumes will win a free helicopter flight over our capital, Brussels. Upload your CV before Feb. 18 for a chance to win this unique experience 🚁!
Afraid of heights or fear of flying? No problem! Numerous prizes will be given away every Sunday! 🎁
Curious about the prizes? Follow the Facebook event or our Instagram stories.

How do I participate?
Step 1) Complete your My Career profile with your CV
Step 2) Set your profile to visible
Step 3) Register for the Entrepreneurs’ Day

Upload your CV before February 11th to get it included in the CV book.

Rules:
1) Only 3 BAC and MA students have a chance to win a prize
2) You must pick up your prize in person at the Entrepreneurs’ day
3) If you win one of the weekly prizes, you will not be able to win a second one. However, you still have a chance to win a Helicopter flight 🚁!